Avgifter

 

Avgifter

 

Medlemsavgifter 2020

 

Medlemskapstyp  Spelavgift  Medlemsavgift  Totalt
 
Fullvärdig ej lån > 25 år*  4 505 kr  595 kr  5 100 kr* 
22-24 år*  3 205 kr  595 kr  4 000 kr*
17-21 år*  2 350 kr  250 kr  2 600 kr*
13-16 år  1 050 kr  250 kr  1 300 kr
0-12 år  350 kr  250 kr     600 kr
Stödmedlem  600 kr     600 kr

* En Klubbavgift tillkommer på 200 kr som fås tillbaka om man är med på en av klubbens städdagar. Du hämtar din värdecheck i shopen efter utförd städdag.

Autogiro:
Årsavgifter kan läggas upp som autogirobetalning, kontakta oss på kansliet för en autogiroblankett. Telefon 0512-20261

Skaraborgsgolfaren
Fullvärdiga medlemmar kan lösa Skaraborgsgolfaren och spelar då för endast 100 kr i greenfee på fyra av våra grannklubbar.
Klicka på länken för mer info Skaraborgsgolfaren 2020

Golf är nu godkänt som friskvård!
Från och med 2018 godkänner Skatteverket golf som friskvård. Det är din arbetsgivare som bestämmer avdragsbeloppet för just din arbetsplats, max 5 000 kr per år. Kontrollera gärna med din arbetsgivare vad som gäller för din arbetsplats. Hör av dig till kansliet så hjälper vi dig med ett kvitto på spelavgiften. Man får inte dra av medlemsavgiften.

Vi är anslutna till Epassi och Aktiway.

Alternativa medlemstyper

Dessa medlemskapstyper räknas inte som fullvärdiga, vilket innebär att man inte har rätt att utnyttja klubbens samarbeten med andra klubbar.

 Comeback-medlem*                           Spelavgift
 Medlemsavgift   Totalt 
 Ny medlemskategori 2020   2 155 kr  595 kr   2 750 kr *

Kan tecknas av tidigare medlemmar som  inte var medlem hos oss under 2019. År två väljer du bland övriga medlemskategorier. Detta är inget fullvärdigt medlemskap.

* En klubbavgift tillkommer på 200 kr som fås tillbaka om man är med på en av klubbens städdagar. Du hämtar din värdecheck i shopen efter utförd städdag.

 Bonus/plus-medlem                           Spelavgift
 Medlemsavgift   Totalt 
 Ny medlemskategori 2020   1 905 kr  595 kr   2 500 kr *

Kan tecknas om du har ett fullvärdigt medlemskap i en annan klubb med en avgift på mer än 4  000 kr.
Vi lämnar en grupprabatt om ni är 4 eller fler som tecknar detta medlemskap. Då betalar man bara 2 000 kr per person.

 Småbarnsförälder*                          Spelavgift   Medlemsavgift   Totalt 
 605 kr   595 kr  1 200 kr *

Kan tecknas av vårdnadshavare som har barn till och med det år barnet fyller 6 år. En vårdnadshavare får spela i taget. Om båda vill spela samtidigt erläggs en ordinarie greenfee. Ett medlemskap per familj gäller. Detta är inget fullvärdigt medlemskap.

* En klubbavgift tillkommer på 200 kr som fås tillbaka om man är med på en av klubbens städdagar. Du hämtar din värdecheck i shopen efter utförd städdag.

 Småbarnsförälder steg 2*              Spelavgift   Medlemsavgift   Totalt       
 2 155 kr  595 kr  2 750 kr *

Kan tecknas om man haft medlemskapet Småbarnsförälder och det löper ut. Detta blir  ett mellansteg när barnet är 7 år.  En vårdnadshavare får spela i taget. Om båda vill spela samtidigt erläggs en ordinarie greenfee. Ett medlemskap per familj gäller. Detta är inget fullvärdigt medlemskap.

* En klubbavgift tillkommer på 200 kr som fås tillbaka om man är med på en av klubbens städdagar. Du hämtar din värdecheck i shopen efter utförd städdag.

 Ny golfare år 2*                            Spelavgift      Medlemsavgift   Totalt 
     1 555 kr         595 kr  2 150 kr *
 

Detta medlemskap gäller om du gick Gröntkort kurs (på Vara-Bjertorp GK) och inte kom ner till hcp 54 under år 1. Detta är inget fullvärdigt medlemskap.

* En klubbavgift tillkommer på 200 kr som fås tillbaka om man är med på en av klubbens städdagar. Du hämtar din värdecheck i shopen efter utförd städdag.

 Distansmedlem                               Spelavgift   Medlemsavgift   Totalt
2 305 kr   595 kr  2 900 kr

Medlem måste vara boende minst 80 km från klubben. Detta är inget fullvärdigt medlemskap.

 Greenfeemedlem                             Spelavgift   Medlemsavgift   Totalt 
1 355 kr  595 kr   1 950 kr

Spelar mot 50% greenfee vardagar och full  greenfee på helger. Detta är inget fullvärdigt medlemskap.

 Seniormedlemskap                         Spelavgift  Medlemsavgift  Totalt 
 3 205 kr   595 kr  3 800 kr

Det år man fyller 65 år. Fritt spel alla vardagar innan 15:00, övrig tid, vardagar 100 kr i rabatt på ordinarie pris, helg full greenfee. Detta är inget fullvärdigt medlemskap.

 Studerande*                                  Spelavgift   Medlemsavgift   Totalt 
 2 005 kr 595 kr  2 600 kr *

Kan tecknas av de som studerar på heltid, intyg krävs och lämnas till kansliet. 

* Fullvärdig medlem innebär att du kan nyttja tex. greenfeesamarbeten, tävlingssamarbeten som klubben har med andra klubbar. Så har du ett medlemskap som inte är fullvärdigt kan du inte nyttja dessa samarbeten.

* En klubbavgift tillkommer på 200 kr som fås tillbaka om man är med på en av klubbens städdagar. Du hämtar din värdecheck i shopen efter utförd städdag.


Greenfeesamarbeten 2020

Gäller helgfria vardagar och endast om du har ett fullvärdigt medlemskap.

Falköpings GK  275 kr
Herrljunga GK  275 kr  Fri tävlingsgreenfee vid lottade klubbtävlingar
Lundsbrunns GK  275 kr
Skövde GK  30 %  Rabatt på ordinarie pris
Vårgårda GK  300 kr

Betalning

Medlemsavgifter betalas:

Via faktura, har du inte fått någon eller vill bli medlem. Kontakta kansliet så hjälper vi dig.

Autogiro:

Årsavgifter kan läggas upp som autogirobetalning, kontakta oss på kansliet för en autogiroblankett. Telefon 0512-20261

Medlemslån:

Medlemskap med lån kan inte nytecknas. Har du ett medlemskap med lån gäller följande: Beloppet återfås tolv månader efter utträde. Uppsägningen sker genom att du begär en blankett av oss på kansliet som du fyller i och sänder tillbaka till oss. Har man lån får man en reducerad årsavgift jämfört med medlemmar utan lån.

Policy gällande medlemskap:

Vad gäller vid skada eller sjukdom?
Policy för medlemskap vid skada eller sjukdom

 

Byte av medlemskap skall vara gjort innan säsongsstart.
[/dropshadowbox]